Driftsoperatør – Høgskolen i Innlandet

Carpenters Vaktmester

(1 week ago)

 • LILLEHAMMER
 •  Post Date: 25. March 2020
 •  Expire date: 1. May 2020
Job Description

Published 25-03-2020
Deadline: 01-05-2020


Driftsoperatør

Jobbnorge ID: 185094

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Utføre løpende driftsoppgaver på hovedarbeidsstedet og tilliggende studiesteder
 • Klargjøre arealer, inventar og utstyr ved arrangementer, digital eksamen mv
 • Avfallshåndtering og legge til rette for kildesortering
 • Bruke FDV-systemet i daglige driftsoppgaver
 • Bidra til å ivareta krav til internkontroll innenfor driftstjenestens ansvarsområder på studiestedene
 • Ha spesialistoppgaver som utføres for flere/alle studiestedene innenfor eget fagområde eller på andre fagområder innenfor eiendomsavdelingen
 • Delta i flytteprosesser og andre prosjekter / oppgaver etter behov

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Bygg- og driftstjenesten

Stillingen er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Seksjonssjef Bjørn Holm, Tel: 62 43 00 70, Mob: 950 30 739,

e-post: bjorn.holm@inn.no

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innenfor håndverks-/byggfag (ønskelig) eller fullført videregående skole med relevant erfaring fra profesjonell drift av bygningsmasse
 • Kjennskap og gjerne erfaring med FDV-system
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kjennskap og aktiv bruker av IKT-verktøy herunder word og excel
 • Førerkort i klasse B96/BE

Personlig kompetanse

 • Selvstendig, ta ansvar og initiativ
 • Vilje til omstilling og gjennomføringsevne
 • Motiverende og inkluderende arbeidsform
 • Serviceinnstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å ta nye utfordringer – ha engasjement for modernisering og nyskapning

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen”

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1216 Driftsoperatør/1203 Fagarbeider med fagbrev i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Høgskolen i Innlandet orgnr: 974795264
Kort om arbeidsgiver

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er <>.

Webside https://www.inn.no/
Bransje Håndverkere
Yrke Vaktmester
Sted LILLEHAMMER (Adresse: Lillehammer Postnr: 2624)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Videregående skole
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 01-05-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/e855202b-dbbc-431e-9d00-5b0b2bbd8379
XML_STILLING

Ledig stilling: Driftsoperatør - Høgskolen i Innlandet