Job Description

Published 12-10-2021
Deadline: 31-10-2021

 

Gravplassarbeider med erfaring fra drift av etablert gravlund/parkanlegg.

Lademoen gravlund og Lade kirkegård betjenes begge av mannskap fra Lademoen. Til sammen utgjør disse to gravlundene et areal på 120 mål. Lademoen gravlund har mange fine trær og et flott vedlikeholdt gammelt anlegg med et stort antall eldre gravsteder.
Kompostering og avfallssortering har vært drevet i flere år ved Lademoen gravlund. Lademoen var den første av gravplassene i Trondheim som kom i gang, og som fortsatt er en foregangsaktør når det gjelder avfallshåndtering, kompostering og generell gjenbruk.

Arbeidsoppgaver

Gravplassarbeideren skal delta i alt forefallende arbeid ved gravplassen. Arbeidet kan beskrives i tre hovedområder:

 • Tilrettelegging for og gjennomføring av gravferd og urnenedsettinger. Møte med pårørende er en del av dette.
 • Generelt grøntfaglig drift og vedlikehold av gravplassene. Sikring av gravminner og brøyting av snø i vinterhalvåret.
 • Drift og vedlikehold/reparasjon av teknisk anlegg, mekanisk utstyr og maskiner. Dette arbeidet er en betydelig del av aktiviteten i vinterhalvåret.

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev innen fagfeltet gravplassdrift/parkanlegg, gjerne kunnskap om og erfaring med drift og vedlikehold av etablerte anlegg.
 • Relevant praksis innen grøntfaglige feltet kan erstatte behovet for fagbrev, der allsidighet vil bli tillagt vekt.
 • Sertifikat og erfaring med å betjene traktor, gravmaskin og andre relevante maskiner og utstyr ved gravplassen.
 • Erfaring med å jobbe med vedlikehold reparasjoner av maskiner og utstyr.
 • Teknisk innsikt der allsidighet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Være utadvendt og serviceinnstilt, gjerne erfaring fra kundebehandling.
 • Omgjengelig og liker å lykkes sammen med andre.
 • Like å jobbe i team, men må også kunne jobbe selvstendig.
 • Ha god helse og tåler tungt fysisk arbeid.
 • Være strukturert, pliktoppfyllende og pålitelig.
 • Ha ønske og vilje til kompetanseutvikling innen gravplassforvaltning.
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi ønsker å oppmuntre personer fra alle trossamfunn, kulturer, tro og livssyn til å søke. Den som tilsettes må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk, gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Et godt faglig arbeidsmiljø og engasjerte kolleger.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Kontaktinformasjon

Trygve Jensen, Leder gravplassforvaltningen, 90812463

Arbeidssted

Innherredsveien 106
7042 Trondheim

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Referansenr.:4438376814
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.10.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Kirkelig Fellesråd i Trondheim orgnr: 992187018
Kort om arbeidsgiver

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Webside
Bransje Bygg og anlegg
Yrke Maskin- og kranfører
Sted TRONDHEIM (Adresse: Innherredsveien 106 Postnr: 7042)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 31-10-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/7fe10d24-cef4-47a7-8bfa-bd93a8c3954e
XML_STILLING

Ledig stilling: Gravplassarbeider med erfaring fra drift av etablert gravlund/parkanlegg. - Kirkelig Fellesråd i Trondheim