Open job position: Pedagog – EIRIK RAUDE-SENTERET

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 16 May 2019 10:27:01
Deadline: Unknown


EIRIK RAUDE-SENTERET

Nordsjøvegen 230
4352 KLEPPE
Telefon: 92017360
E-post: kari-anne.gausdal.johannessen@klepp.kommune.no Web: https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f701460&shortname=701460

Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgaste staden i Klepp og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som har omlag 19 300 innbyggjarar. Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettstader er Verdalen, Orstad, Klepp st., Kåsen, Pollestad og Voll. Stavanger lufthavn, Sola ligg få kilometer nord for kommunegrensa og Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

Veileder 19/916

Klepp kommune opprettet et nytt opplæring- og ressurssenter i 2008. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom skole og barnevern. Senteret skal gi et alternativt skoletilbud til ungdomsskoleelever i Klepp og Time. Senteret skal også være rådgivningstjeneste mot hjem og skole i saker der ungdommen har alvorlige og sammensatte vansker. Mening, mestring og tilhørighet er målet for senteret sitt arbeid. Mer læring for alle!

9 stillinger er lagt til senteret, hvor en ønsker et variert fagmiljø, der både formell og realkompetanse er viktig.

Eirik Raude-senteret søker veileder i 100 % vikariat fra 01.08.19 til 31.07.20.

Du må kunne arbeide selvstendig, være en dyktig lærer, initiativrik og kunne samarbeide om en best undervisningspraksis ute på skolene og på senteret. I tillegg til å veilede og følge opp elever på hjemmeskolene, må du kunne undervise elevene på senteret.

Ved tilsetting vil personlige egenskaper, erfaring fra arbeid med barn og gode samarbeidsevner bli vektlagt.

Før oppstart må det leggjast fram tilfredsstillande tuberkulinstatus i tråd med forskift om tuberkulose kontroll, samt politiattest i tråd med opplæringslova § 10-9 / barnehagelova § 19.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-05-64 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Veileder 19/916 for EIRIK RAUDE-SENTERET

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10058419

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver EIRIK RAUDE-SENTERET
Bransje Instruktører og pedagoger
Yrke Pedagog
Sted Kleppe (Postnr: 4352)
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback