This job has Expired

Prosjektøkonom – Høgskolen i Innlandet

Kontor og økonomi Bank Finacne Insurance

(2 months ago)

 • LILLEHAMMER
 •  Post Date: 2. April 2020
 •  Expire date: 16. April 2020
Job Description

Published 02-04-2020
Deadline: 16-04-2020


Prosjektøkonom

Stillingens hovedoppgave er å utøve rådgivning og administrativ støtte innen eksternfinansiert virksomhet (EFV) ovenfor høgskolens ledere.

Ansvar og oppgaver

 • Utøve lederstøtte gjennom å bidra til god styringsinformasjon innenfor prosjektstyring.
 • Bidra i høgskolens samlede regnskapsarbeid og periodeavslutninger.
 • I samarbeid med ledere for EFV, bidra i arbeidet med budsjettering, regnskapsføring, periodisering og rapportering av EFV-prosjektene
 • Bidra til å sikre god kvalitet gjennom økonomistyring av prosjektporteføljen
 • Utføre varierte økonomioppgaver

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kvalifikasjoner.

Stillingen er nyopprettet, 100 % fast og for tiden lagt til økonomiavdelingen. Prosjektøkonom har tett samarbeid med de øvrige medarbeiderne på regnskap og økonomistyring.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Seksjonsleder regnskap Liv Grethe Vangen, Tel: 62430007, Mob: 92246175, e-post: liv.vangen@inn.no
 • Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk, Tel: 62430087, Mob: 905 26 706

Kvalifikasjoner

Minst 3 års utdanning på universitets- og høgskolenivå, fortrinnsvis master innenfor økonomi eller annet relevant fagområde. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet. Nyutdannede med fagprofil innenfor revisjon/regnskap eller økonomi oppfordres til å søke.

Det er en fordel om den som ansettes har:

 • Erfaring med budsjettering, prosjektoppfølging og rapporteringsarbeid
 • Erfaring fra regnskapsarbeid
 • God kunnskap i bruk av IT-verktøy, særlig Excel
 • Erfaring med, og kjennskap til regelverk rundt EU finansierte prosjekter
 • Kjennskap til UBW
 • Kjennskap til statlig økonomireglement

Arbeidsspråket ved Høgskolen i Innlandet er norsk. Den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk/annet skandinavisk språk, samt engelsk, både skriftlig og muntlig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens campus må påregnes, og den som ansettes må disponerer egen bil.

Personlig kompetanse

 • Du er resultatorientert, strukturert, målbevisst, og ikke redd for å ta på deg ansvar
 • Du er initiativ- og løsningsorientert
 • Du er serviceinnstilt og opptatt av kvalitet i leveransen,
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Du har evne til å tilegne deg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Du er positiv, inkluderende, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Høgskolen i Innlandet orgnr: 974795264
Kort om arbeidsgiver

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Bank finans forsikring
Sted LILLEHAMMER (Adresse: Gudbrandsdalsvegen 350 Postnr: 2624)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 16-04-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/0406c207-be5f-4c0b-863f-d9ae0e42a681
AMEDIA
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/183851/prosjektoekonom

Ledig stilling: Prosjektøkonom - Høgskolen i Innlandet