Denne stillingen har utløpt

Konsulent (arbeidsmarkedsetaten) – NAV Lindås

Socialcare and leisure work Konsulent arbeidsmarkedsetaten

(8 måneder siden)

Stillingsbeskrivelse

Published 24 Oct 2019 07:20:00
Deadline: Unknown


NAV Lindås

5914 ISDALSTØ

Lindås kommune er den største kommunen i Nordhordland med med 15.400 innbyggjarar. Vi er ein vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er kommunesenter og regionsenter for Nordhordland, 30 minutt frå Bergen sentrum. Vår visjon er å vera ein kommune der draumar blir røyndom, og derfor ønskjer vi å vera kvalitetsbevisste, framtidsretta, inkluderande og tenestevillige. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk.

Eit års vikariat som Sakshandamar NAV Lindås

NAV Lindås leverer tenester innan statleg og kommunal sektor. Kontoret har i dag ca. 40 tilsette og held til i Knarvik sentrum. Kontoret går ei spennande tid i møte. Det er vedtatt kommunesamanslåing med Meland og Radøy til Alver kommune frå 01.januar 2020. NAV Lindås er eit brukarretta NAV-kontor der individuelt tilpassa brukaroppfølging og god fagkompetanse hos dei tilsette er prioritert for å få fleire ut i arbeid. Vi jobbar kontinuerleg for å utvikle betre tenester til våre brukarar. NAV Lindås er organisert i 3 avdelingar og den ledige stillinga tilhøyrer per i dag sosialgruppa. Her vil endringer kunne kome i det innplassering i nye avdelingar er klart.

Vi ser etter deg som har tru på at alle menneskjer kan være i jobb og at det avgjerande er den gode matchen mellom arbeidssøkjar og arbeidsgivar. Du er opptatt av å utfordre og utvikle deg sjølv i tråd med NAV sitt samfunnsoppdrag, og du utøver brukarmedverknad i ditt arbeid på alle plan. Stillingsinnhold- og ansvarsområde og arbeidsoppgåver vil kunne endrast i prosessen i å bygge NAV Alver.Vi har eit vikariat ledig på eit år med moglegheit for forlenging.

Stillingane er ledig frå 01.12.19 tom 30.11.20.

Arbeidsoppgåver

  • Følgje brukar tett mot arbeid
  • Vurdere søknader om kvalifiseringsprogram
  • Avtale og gjennomføre møter med mulege arbeidsgjevarar. Oppsøkje bedrifter, skape dialog med arbeidsgjevarar og byggje nettverk.
  • Følgje brukar tett mot andre samarbeidspartnere som feks helse, skule og arbeidmarknadsbedrifter
  • Betjening av mottak
  • Andre oppgåver kan verte lagt til stillinga.
  • Noko reiseverksemd må påreknast

Kompetansekrav


Treårig utdanning frå høgskule eller universitet helst innan sosialfagleg, samfunnsfagleg eller helsefagleg retning.

Kl B, ynskjeleg med tilgang på eigen bil

Ønskt kompetanse


Erfaring frå arbeid i NAV er ein fordel
Det er ynskjeleg med erfaring frå bruk av rettleiingsfag i arbeidslivet

PERSONLEGE EIGENSKAP:
God til å bygge relasjonar som skaper motivasjon om mestring hos andre
God på å etablere kontaktar i næringslivet og byggje nettverk
Interessert i å utvikle god kunnskap om arbeidsmarknaden og forståing av arbeids og velferdspolitikken
I tillegg må du trivast i ein hektisk kvardag og vere innstilt på å jobbe i ein organisasjn i stadig endring

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1263-2019-10-51 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Eit års vikariat som Sakshandamar NAV Lindås for NAV Lindås

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10157193

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NAV Lindås
Bransje Sosial-
Yrke Konsulent (arbeidsmarkedsetaten)
Sted Isdalstø (Postnr: 5914)
Stillingstype Vikar
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown