Denne stillingen har utløpt

Sykepleier – Kir Poliklinikk og Akuttmottaket KS, Vestre Viken

Health and social care Sykepleier

(2 måneder siden)

 • KONGSBERG
 •  Lagt til dato: 24. mars 2020
 •  Expire date: 3. april 2020
Stillingsbeskrivelse

Published 24-03-2020
Deadline: 03-04-2020


Sykepleier

Org. nr: 974631385 Stillingsident: 4214392563 Presentasjon av stillingen:

Kirurgisk-ortopedisk-gynekologisk-ØNH poliklinikk er lokalisert i felles arealer. Her utføres det en rekke konsultasjoner, behandlinger og undersøkelser innenfor de ulike fagfeltene. I tillegg til den elektive driften, har vi en øyeblikkelig hjelp poliklinikk innenfor ortopedi og gynekologi. Åpningstid fra 08.00 til 16.00 mandag til fredag.

Akuttmottaket er døgnbemannet og tar i mot øyeblikkelighjelpspasienter innenfor fagfeltene generell indremedisin og ortopedi.

Det er for tiden ledig vikariat i til sammen 90 % stilling, med mulighet for forlengelse. Vikariatet fordeler seg med 75 % ved poliklinikken (dagtid) og 15 % (dag/kveld) hver tredje helg i Akuttmottaket.

Ved Interne ansettelser, kan andre stillingsbrøker bli ledige.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Ved poliklinikken vil man både assistere legene under de ulike pasientkonsultasjonene samt gjennomføre egne selvstendige poliklinikker. I akuttmottaket vil man jobbe selvstendig og i team med stabilisering og mottak av øyeblikkelighjelpspasienter.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Utdannelse eller interesse for sårbehandling og kompetanse innen kirurgi/ortopedi/ønh og/eller gynekologi vektlegges
 • Selvstendighet
 • Grunnleggende datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Må like å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • En variert arbeidshverdag i et godt tverrfaglig miljø
 • En god mulighet for å se et helhetlig behandlingsforløp
 • Medarbeidersamtaler og kurstilbud
 • Fagdager

Kontaktinformasjon

Gunn Marit Garaas, Avdelingssykepleier, 99245133

Arbeidssted

Drammensveien 4
3612 Kongsberg

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Vestre Viken

Referansenr.:4214392563
Stillingsprosent: 90%
Vikariat
Startdato: 01.04.2020
Sluttdato: 30.09.2020
Søknadsfrist: 03.04.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Kir Poliklinikk og Akuttmottaket KS, Vestre Viken orgnr: 974631385
Kort om arbeidsgiver

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted KONGSBERG (Adresse: Drammensveien 4 Postnr: 3612)
Stillingstype Vikariat Deltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 01-04-2020
Søknadsfrist 03-04-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/125265f0-2f7c-4d95-bc68-072e48c84407
XML_STILLING

Ledig stilling: Sykepleier - Kir Poliklinikk og Akuttmottaket KS, Vestre Viken