Ledig stilling: Servitør – ONA OG FINNØY HAVSTUER AS

Select rough translation.

Denne stillingen har utløpt

Stillingsbeskrivelse

Published 10 Jan 2019 13:43:03 +0100
Deadline: Unknown


ONA OG FINNØY HAVSTUER AS

Finnøyvegen 207
6487 HARØY
Telefon: 93225969
E-post: lars.helge@havstuene.no Web: https://www.havstuene.no

Ona og Finnøy Havstuer er ein del av Classic Norway Hotels.

Finnøy Havstuer består av tre overnattingsbygg med til saman 50 doble rom, administrasjon — og restaurantbygg med tre konferanserom og ikkje minst Butikken med Noreg si største samling av norsk akevitt samt serveringslokaler. Ona Havstuer består av fem leilegheiter med til saman 11 doble soverom. Restauranten på Ona held sommarope, og held ope elles i året på bestilling. Vi driftar òg Flatflesa Fyr, der vi har 8 rom og 16 sengeplassar. Dette er ein eksklusiv opplevingsstad i high-end segmentet.

Ona og Finnøy Havstuer søkjer servitørar til sesongen 2019

Stillingane tiltrer i utgangspunktet i slutten av mai og engasjementet varer til midten av august. Det er gode mulegheiter for å fortsette engasjementet ved eit av Classic Norway sine andre hotell, i Møre og Romsdal, Gloppen, Fevik og i Lofoten.

Vi søkjer personar som er serviceinnstilte, fleksible og kan jobbe både sjølvstendig og i lag med vårt lille kjøkken — og restaurantlag. Personane vi søkjer har kjennskap til både lunsj, a la carte og bankettservering. Våre servitørar må ha ein grunnleggande kunnskap om dei ulike drikkevaregruppene. Søkjarar må enten kunne snakke norsk, engelsk eller eit av dei andre skandinaviske språka.

Vår kjøkkenfilosofi er å nytte gode, ferske råvarer frå både hav og land der vi fyl årstider, tradisjon og innovasjon. Alt vi gjer skal vere laga frå botnen av med ektheit og hjartet.

Vi tilbyr eit intimt og åpent arbeidsmiljø og ein utfordrande arbeidskvardag med mulegheiter til å utfalde seg. Vi tilbyr losji og løn er etter avtale.

Vil du vere med på ein spennande og utfordrande sommar i havgapet? Ta kontakt!

Ona and Finnøy Havstuer seeks chefs and waiters for 2019

The positions are initially available from the end of May until mid-August. There are good possibilities to continue the engagement at one of the other hotels in Classic Norway. These are situated in the Møre & Romsdal municipality, Gloppen, Fevik and in Lofoten.

In addition to Finnøy Havstuer we also run Ona Havstuer and Flatflesa Lighthouse. We are also an approved fish landing centre and can receive fish and seafood straight from registered boats at our own dock.

We are looking for persons whom is focused on service, flexible and able to work both independently and in our small team of chefs and waiters. Applicants are experienced in lunch, a la carte and banquet service. Waiters must have basic knowledge to the different beverage groups. Chefs with a diploma are preffered, but not mandatory. All applicants are required to eighter speak Norwegian, English or one of the other Scandinavian languages.

Our kitchen philosophy is to use good, fresh produce from both land and sea following the seasons, traditions and innovation. Everything we do is made from the bottom and up genuinely with passion.

We offer an intimate and open work environment and a challenging workday with possibilities to unfold your creativity. We offer lodging and salary by appointment. PAM

Stillingsnummer: 1546-2019-01-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Ona og Finnøy Havstuer søkjer servitørar til sesongen 2019 for ONA OG FINNØY HAVSTUER AS

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9957596

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver ONA OG FINNØY HAVSTUER AS
Bransje Reiseliv
Yrke Servitør
Sted Harøy (Postnr: 6487)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

See in - English